Praktisch

Facturatie  

Voor aanvang van jouw coachingstraject (trajecten vanaf 2 maanden en langer) ontvang je een persoonlijke Coachingsovereenkomst en een gespecificeerde BTW-factuur. Bij eenmalige sessies of een coachingstraject van 1 maand werk ik zonder coachingsovereenkomst. Het traject start na ondertekening van de overeenkomst en betaling. Mijn praktijk is vrijgevestigd, onafhankelijk van beperkende invloed van zorgverzekeraars. Facturen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn eventueel mogelijkheden om de kosten (gedeeltelijk) via andere weg vergoed te krijgen: oriënteer je voordat je een afspraak maakt en download de tips

Gedragscode en Algemene Voorwaarden

Chantal van Weezel – Effortless Coaching werkt volgens de NOBCO Ethische Gedragscode (Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches). Effortless Coaching is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onder nr. 150903-VP-044. Indien je een afspraak maakt ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

Geschillencommissie

Heb je een klacht of ben je niet tevreden? Bespreek dit dan tijdig, dan vinden we samen een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke landelijke Klachtencommissie van het Effortless Coaching Expertisecentrum in Zutphen.