Werkwijze

Korte coachtrajecten van 3 maanden

Bij een coachingstraject beginnen we met een ontdekkingssessie van 1 uur. Is de persoonlijke ‘klik’ en het vertrouwen aanwezig dan maken we een afspraak voor een coachingtraject. Ik werk in korte, effectieve trajecten. Vaak zijn 3 maanden met 6 sessies van 2 uur genoeg voor voldoende inzicht, energie, verandering en levensverbetering. Je hebt dan iedere maand 2 coachingsessies. In overleg kan van deze frequentie worden afgeweken, b.v. door vakantie of ziekte, waarbij het totale aantal van 6 sessies gelijk blijft. Coachingstrajecten zijn echter in iedere situatie maximaal 5 maanden geldig, gerekend vanaf de datum van facturatie. Niet afgenomen sessies van een afgesproken coachingstraject worden niet gerestitueerd.

Facturatie  

Voor aanvang van jouw training, cursus of coachingstraject ontvang je een gespecificeerde BTW-factuur. Het traject start na betaling. Bij het 3-maandencoachtraject is de eerste maand met twee sessies een betaalde proefperiode. Na die tijd is restitutie van niet afgenomen sessies niet mogelijk. Je gaat een committent met jezelf aan om het traject af te ronden en echt jouw coachingsdoel te bereiken. Verwacht je minder coachingsessies nodig te hebben? Boek dan losse coachingsessies. Mijn praktijk is vrijgevestigd, onafhankelijk van beperkende invloed van zorgverzekeraars. Facturen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn opties om de kosten (gedeeltelijk) via andere weg vergoed te krijgen. Oriënteer je voordat je een afspraak maakt en download de tips

Nog even dit…

Mijn lifecoaching, cursussen en trainingen helpen jou bij je persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en effectiviteit. Coaching is geen therapie of (vervanging van) psychiatrische hulp. Als je hulp zoekt bij complexe psychische problemen zoals bijvoorbeeld een depressie, traumaverwerking, angststoornis of verslavingen raadpleeg dan je huisarts voor doorverwijzing naar een psycholoog. Heb je een (dreigende) burn-out of ben je herstellend van een burn-out? Voor het volgen van een coachingstraject is voldoende basisenergie nodig. Zoek daarom eerst hulp om uit je burn-out te komen, b.v. bij een gecertificeerd burn-outcoach.

Gedragscode en Algemene Voorwaarden

Chantal van Weezel – Life Coaching & Training werkt volgens de NOBCO ethische gedragscode (Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches). Ik ben gecertificeerd Effortless Coach. Deze opleiding is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onder nr. 150903-VP-044. Indien je een afspraak maakt ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

Geschillencommissie

Heb je een klacht of ben je niet tevreden? Bespreek dit dan tijdig, dan vinden we samen een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke landelijke Klachtencommissie van het Effortless Coaching Expertisecentrum in Zutphen.